Bevezetés a Számításelméletbe 2
2017/2018. első félév, keresztfélév
 


Aktuális:

Zárthelyi: 

november 10. (péntek)

8.00 - 10.00

IB026


Pótzárthelyi:

november 20. (hétfő)

8.00- 10.00

IE220

Eredmények

Tételsor és feladatsor a vizsgára, csak a BMEVISZAA01 1-es kurzuson levőknek, azaz az ebben a félévben aláírást szerzőknek.
A vizsgakurzusosok a régi tételsor (
BMEVISZAA01 00 illetve BMEVISZA110) és szabályok szerint vizsgáznak ebben a félévben is.Előadások:

Előadó:

Időpont:

Helyszín:

Csákány Rita (email: csakany_KUKAC_cs.bme.hu)

Kedd 10.15 - 12.00

IE 220


Gyakorlatok, gyakorlatvezetők:
  

Kurzuskód:

Gyakorlatvezető:

Időpont:

Helyszín:

11

Borza Marcell (email: dleemarci97_KUKAC_gmail.com)

Csütörtök   14.15 -  15.45

IB 144

12

Oláh Gergely (email: olahkoo_KUKAC_gmail.com)

Csütörtök  14.15 -  15.45

IE 219

A gyakorlatokra minden héten készül egy feladatsor, ezek alább találhatók. A gyakorlatvezetők ezeket (is) használják órán.


Jegyzet:

Katona-Recski-Szabó: A számítástudomány alapjai: ingyenesen letölthető e-könyv

Friedl-Recski-Simonyi: Gráfelméleti feladatok (elsősorban gyakorlatra)

Fleiner Tamás letölthető jegyzetének 3. fejezete

Szélességi keresés jegyzet

Javítóutas algoritmus vetítés (pdf)

Mélységi keresés jegyzet

Az élszínezésre vonatkozó Kőnig-tétel egy, az óraitól különböző bizonyítása


Értékelés, tárgykövetelmények, vizsga:

Zárthelyi, pótzárthelyi:

A félév során egyetlen zárthelyi dolgozat lesz. A hat feladat közül az egyik IMSC feladat. A félévvégi aláírás megszerzésének (vagyis a vizsgára bocsátásnak) a feltétele a zárthelyin legalább 40%-os teljesítmény elérése (a nem IMSC feladatokhoz képest).

A szorgalmi időszakban lesz még egy pótzárthelyi alkalom ugyanabból az anyagrészből, mint a zárthelyi. Ezen lehet bepótolni vagy kijavítani a zárthelyi eredményt. Ha valaki megírja a pótzárthelyit, akkor mindenképpen az új pontszáma lesz érvényes - akkor is, ha az rosszabb, mint a korábbi. Ez alól egy kivétel van: a már megszerzett aláírást egy balsikerű javítási kísérlettel nem lehet elveszíteni, így ha valaki 40%-nál rosszabb eredményt ér el a pótzárthelyin, akkor a pontszáma 40%-ra csökken.
Ha valaki egy pótzárthelyin megjelenik (és a feladatsort átveszi), azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett a dolgozat megírására (és így rá a fenti feltételek vonatkoznak).

A pótzárthelyire nem szükséges jelentkezni a Neptunban (sem máshol), azon mindenki a saját döntése szerint részt vehet (függetlenül attól, hogy a dolgozatot pótlási vagy javítási szándékkal írja meg).
 

Aláíráspótló vizsga:

Az aláírás megszerzésére van még egy alkalom a pótlási héten, az aláíráspótló vizsga.
Az erre vonatkozó szbályok:

Az aláíráspótló időpontja (körülbelül a szorgalmi időszak közepétől) a Neptunból deríthető ki. Az aláíráspótló vizsgán írt dolgozatokat még aznap kijavítjuk és biztosítjuk a megtekintésüket. (Ennek a pontos időpontját a dolgozatírás közben hirdetjük ki.) A dolgozatok eredményei (legkésőbb a következő napon) a tárgy honlapjára is felkerülnek. Aki a megtekintésen nem tud megjelenni, az a dolgozatát kérésre később is megnézheti, de ekkor már a dolgozat pontozásán változtatni nem tudunk.

Korábbi félévben szerzett aláírás:

Az érvényes TVSz-nek megfelelően a tárgyból korábban megszerzett aláírás 3 évig érvényes. (Részletesebben ez azt jelenti, hogy az aláírás megszerzését követő hatodik félév vizsgaidőszakjának végéig az aláírás még érvényes.) Ezen az időkereten belül a régi, BMEVISZA110 kódú tárgy aláírása érvényes az új, BMEVISZAA01 kódú tárgyból is. Azok, akik egy korábbi félévből érvényes aláírással rendelkeznek és ebben a félévben is a reguláris előadást és gyakorlatot (tehát nem a vizsgakurzust) vették fel, megkísérelhetik újból megírni a zárthelyiket abból a célból, hogy a korábbi zárthelyik eredményein javítsanak, vagy az aláírás érvényességét meghosszabbítsák. Erre az esetre az alábbi feltételek vonatkoznak:

Ha egy érvényes aláírással rendelkező hallgató az aktuális félévben legalább egy zárthelyin megjelenik, azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett az aláírás feltételeinek újbóli teljesítésére (és rá a fenti feltételek vonatkoznak, mindkét zárthelyi tekintetében). Ellenkező esetben a legutolsó olyan félévbeli teljesítményt vesszük figyelembe, amikor a hallgató megkísérelte az aláírás feltételeinek teljesítését.

Vizsga:

Vizsgára az jelentkezhet, aki érvényes aláírással rendelkezik.

A vizsga szóban zajlik, az alábbiak szerint: a vizsga megkezdésekor a vizsgázó kap egyrészt a tárgyhoz tartozó tételsorból egyetlen tételt, másrészt a tárgy anyagának a zárthelyi által le nem fedett részéből egy olyan feladatot, amely az adott félévben szerepelt a tárgy előadói által készített és a tárgy honlapján közzétett feladatsorokon. Ezeknek a kidolgozására (vagyis a szóbeli felelethez egy bő jegyzet készítésére és a kiadott feladat megoldására) legalább 45 perc áll rendelkezésre. A felelet abból áll, hogy egyrészt a vizsgázó a jegyzeteire támaszkodva részletesen beszámol a húzott tételről, másrészt ismerteti a kiadott feladat megoldását, harmadrészt a vizsgáztató néhány szúrópróbaszerű, az anyag többi részével kapcsolatos kérdésére válaszol. (A vizsga sikerességéhez tehát nem elég a kihúzott tétel ismertetése, az imént említett további kérdésekre is kell tudni válaszolni.) Az elégséges megszerzésének feltétele, hogy a vizsgázó a tételsorban vastagon szedett definíciókat, tételeket, algoritmusokat el tudja mondani és értse is azokat. Természetesen a tételsor nem vastagon szedett részeit is tudni (és érteni) kell, ezek esetében azonban egy-két hiányosság még nem okoz bukást.

A vizsgajegyet a zárthelyi eredményéből és a vizsgán nyújtott szóbeli teljesítményből alakítjuk ki olyan módon, hogy abba a zárthelyi eredménye 30 százalék, a szóbeli vizsgán megoldott feladat 10 százalék, a szóbeli felelet pedig 60 százalék erejéig számít bele. Ha a szóbeli vizsga elégtelen, akkor a vizsgajegy is elégtelen (függetlenül a zárthelyik eredményétől). Javító vagy ismétlő vizsga a TVSz szerint tehető. Javító vizsga esetén a zárthelyikből származó eredmények változatlanul érvényesek.

Figyelem! A vizsgákra a Neptunban jelentkezni kell. Mivel a Neptun csak a vizsgára jelentkezett hallgatók eredményeinek a felvitelét engedélyezi, így nincs lehetőségünk olyan hallgatót vizsgáztatni, aki a jelentkezést elmulasztotta.

A vizsgán (ebből a tárgyból) nem szükséges alkalmi ruhában megjelenni, ez a vizsga eredményét semmilyen mértékben nem befolyásolja.

További jótanácsok a vizsgára való felkészüléshez itt olvashatók.

Technikai tudnivalók a vizsgákkal kapcsolatban:


Zárthelyik:

Zárthelyi: 

november 10. (péntek)

8.00 - 10.00


IB026

Pótzárthelyi:

november 20. (hétfő)

8.00- 10.00


IE220

Kérjük, hogy a zárthelyik lebonyolításával kapcsolatban alább írt technikai tudnivalókat mindenki olvassa el és vegye figyelembe!
Mindenkinek sok sikert kívánunk!
Mindenkinek sok sikert kívánunk!


Korábbi félévek zárthelyi feladatsorai:

2016. tavaszi félév (pontozási útmutatókkal)
2015. tavaszi félév (pontozási útmutatókkal)

A régi (BMEVISZA110 kódú) BSz2 tárgy zárthelyi feladatsorai:

2014. tavaszi félév (pontozási útmutatókkal)
2013. tavaszi félév (pontozási útmutatókkal)
2012. tavaszi félév (pontozási útmutatókkal)
2011. tavaszi félév (pontozási útmutatókkal)
2010. tavaszi félév
2009. tavaszi félév, ezekhez pontozási útmutatók
2008. tavaszi félév
2007. tavaszi félév, ezek egy részéhez megoldások
2006. tavaszi félév
2005. tavaszi félév
2004. tavaszi félév
2003. tavaszi félév
2002. tavaszi félév
2001. tavaszi félév
2000. tavaszi félév
1999. tavaszi félév

Korábbi félévek gyakIV, illetve vizsga feladatsorai:

(Az 1999/2000-es tanévig a tárgyból írásbeli vizsga is volt, amely mindig egy nyolc feladatból álló feladatsor volt az egész félév anyagából. Az aktuális TVSz 2007-es életbe lépéséig egy, a mostani aláíráspótló vizsgának megfelelő dolgozat a gyakIV névre hallgatott.)
2006. tavaszi félév
2005. tavaszi félév
2004. tavaszi félév
2003. tavaszi félév
2002. tavaszi félév
2001. tavaszi félév
2000. tavaszi félév
1999. tavaszi félév

Hasznos linkek (és link hasznok):