Bevezetés a Számításelméletbe 2
2016/2017. első félév, keresztfélév
 


Aktuális:
Az október 14-i első zh feladatsora és javítókulcsa
A november 30-i 2. zh feladatsora
A december 7-i pótzh-k feladatsorai: 1. pótzh, 2. pótzh

zheredmények
 
Vizsgára:

Tételsor, tudnivalók
Konzultációk:
január 2,  16.00-17.00, IB.134.
január 5,  15.00-17.00, IB.134.
január 10, 15.00-17.00,
IE 2.17.1.
január 17, 15.00-17.00,
IE 2.16.1.

Előadások:

Előadó:

Időpont:

Helyszín:

Csákány Rita (email: csakany_KUKAC_cs.bme.hu)

Hétfő 12.15 - 14.00

IE 007


Gyakorlatok, gyakorlatvezetők:
  

Kurzuskód:

Gyakorlatvezető:

Időpont:

Helyszín:

11

Ács Bernadett (email: acsbernadett_KUKAC_gmail.com)

Csütörtök   14.15 -  15.45

IB 147

12

Oláh Anna (email: olahanna11_KUKAC_gmail.com)

Csütörtök  14.15 -  15.45

IB 146

13

Farkas Rebeka (email: rebus.detenyleg_KUKAC_gmail.com)

Csütörtök  8.15 -  9.45

IB 134

14

Németh Gergely (email: NeGeD.NG_KUKAC_gmail.com)

Csütörtök  8.15 -  9.45

IB 147

A gyakorlatokra minden héten készül egy feladatsor, ezek alább találhatók. A gyakorlatvezetők egy része ezeket (is) használja órán.


Jegyzet:

Katona-Recski-Szabó: A számítástudomány alapjai: ingyenesen letölthető e-könyv

Friedl-Recski-Simonyi: Gráfelméleti feladatok (elsősorban gyakorlatra)

Fleiner Tamás letölthető jegyzetének 3. fejezete

Szélességi keresés jegyzet

Javítóutas algoritmus vetítés (pdf)

Mélységi keresés jegyzet

Az élszínezésre vonatkozó Kőnig-tétel egy, az óraitól különböző bizonyítása


Értékelés, tárgykövetelmények, vizsga:

Zárthelyik, pótzárthelyik:

A félév során két zárthelyi dolgozat lesz. A félév végi aláírást az szerzi meg (vagyis a vizsgára az jelentkezhet), aki az alábbi feltételek mindegyikét teljesíti:

A két zárthelyi alkalom mellett lesz még a szorgalmi időszakban egy pótzárthelyi alkalom, továbbá a vizsgaidőszak előtti pótlási héten egy második pótzárthelyi alkalom is. Ezek mindegyikén újból meg lehet írni akár az első, akár a második zárthelyi dolgozatot, de egyszerre csak az egyiket. (A dolgozat újbóli megírása természetesen nem azt jelenti, hogy a feladatsorok azonosak volnának, de mindhárom esetben ugyanazokat az anyagrészeket kérik számon és - a szándékaink szerint - a nehézségük is egyenlő.) A két pótzárthelyi alkalmat lehet tehát használni az elmulasztott zárthelyik teljesítésére vagy egy korábban megírt dolgozat eredményének a javítására. Ha valaki egy korábban már megírt dolgozatot teljesít újra valamelyik pótzárthelyin, akkor mindenképpen az új pontszáma lesz érvényes - akkor is, ha az rosszabb, mint a korábbi. (Ez alól egy kivétel van: a már megszerzett aláírást és a legalább 40%-os átlagos eredményt egy balsikerű javítási kísérlettel nem lehet elveszíteni. Így ha valaki már teljesítette az aláíráshoz szükséges feltételeket, majd egy javítónak szánt pótzárthelyin annyival rosszabb eredményt ér el, hogy ezáltal az aláírása elveszne - akár azért, mert nem ért el 30%-ot, akár mert az átlagos eredménye 40% alá csökkenne -, akkor az aláírása megmarad és az átlagos eredménye sem csökken 40% alá.) Ha valaki egy pótzárthelyin megjelenik (és a feladatsort átveszi), azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett a dolgozat megírására (és így rá a fenti feltételek vonatkoznak).

A pótzárthelyiken mindenki szabadon eldöntheti, hogy az első vagy a második zárthelyit kívánja pótolni vagy javítani; annak sincs akadálya, hogy valaki mindkét pótzárthelyin ugyanannak a dolgozatnak a pótlását vagy javítását kísérelje meg.

Az első pótzárthelyire nem szükséges jelentkezni a Neptunban (sem máshol), azon mindenki a saját döntése szerint részt vehet (függetlenül attól, hogy a dolgozatot pótlási vagy javítási szándékkal írja meg).

Ha valaki a két normál zárthelyivel (tehát pótlás nélkül) sikeresen teljesítette az aláírás feltételeit és (a TVSz biztosította jogával élve) mindkét zárthelyi eredményét még a szorgalmi időszakban javítani kívánja (és így erre az első pótzárthelyi alkalom nem elegendő), az keresse meg (emailben vagy személyesen) a tárgy valamelyik előadóját legkésőbb egy héttel az első pótzárthelyi időpontja előtt.

Aláíráspótló vizsga:

A fentebb említett, a pótlási héten biztosított második pótzárthelyi alkalom a Neptunban aláíráspótló vizsga néven jelenik meg. (Ez a név tehát némileg félrevezető, itt nem egy valódi vizsgáról van szó.) Erre a második pótzárthelyi alkalomra vonatkozó szabályok az alábbiakban különböznek az elsőre vonatkozóktól:

Az aláíráspótló időpontja (körülbelül a szorgalmi időszak közepétől) a Neptunból deríthető ki. Az aláíráspótló vizsgán írt dolgozatokat még aznap kijavítjuk és biztosítjuk a megtekintésüket. (Ennek a pontos időpontját a dolgozatírás közben hirdetjük ki.) A dolgozatok eredményei (legkésőbb a következő napon) a tárgy honlapjára is felkerülnek. Aki a megtekintésen nem tud megjelenni, az a dolgozatát kérésre később is megnézheti, de ekkor már a dolgozat pontozásán változtatni nem tudunk.

Változások a tárgykövetelményekben:

A tárgykövetelményekkel kapcsolatban eddig leírtak a 2016. tavaszi félévtől érvényesek. A tanulmányaikat korábban megkezdett hallgatók kedvéért alább összefoglaljuk, hogy a fentiek pontosan milyen változásokat jelentenek a korábban érvényes szabályokhoz képest. Az aláírás megszerzéséhez a továbbiakban

Korábbi félévben szerzett aláírás:

Az érvényes TVSz-nek megfelelően a tárgyból korábban megszerzett aláírás 3 évig érvényes. (Részletesebben ez azt jelenti, hogy az aláírás megszerzését követő hatodik félév vizsgaidőszakjának végéig az aláírás még érvényes.) Ezen az időkereten belül a régi, BMEVISZA110 kódú tárgy aláírása érvényes az új, BMEVISZAA01 kódú tárgyból is. Azok, akik egy korábbi félévből érvényes aláírással rendelkeznek és ebben a félévben is a reguláris előadást és gyakorlatot (tehát nem a vizsgakurzust) vették fel, megkísérelhetik újból megírni a zárthelyiket abból a célból, hogy a korábbi zárthelyik eredményein javítsanak, vagy az aláírás érvényességét meghosszabbítsák. Erre az esetre az alábbi feltételek vonatkoznak:

Ha egy érvényes aláírással rendelkező hallgató az aktuális félévben legalább egy zárthelyin megjelenik, azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett az aláírás feltételeinek újbóli teljesítésére (és rá a fenti feltételek vonatkoznak, mindkét zárthelyi tekintetében). Ellenkező esetben a legutolsó olyan félévbeli teljesítményt vesszük figyelembe, amikor a hallgató megkísérelte az aláírás feltételeinek teljesítését.

Vizsga:

Vizsgára az jelentkezhet, aki érvényes aláírással rendelkezik.

A vizsga szóban zajlik, az alábbiak szerint: a tételsoron szereplő tételek közül a vizsgázó egyet kap, ezt kidolgozza (vagyis a szóbeli felelethez egy bő jegyzetet készít, ehhez legalább 45 perc áll rendelkezésére), majd szóban felel belőle. A felelet abból áll, hogy egyrészt a vizsgázó a jegyzeteire támaszkodva részletesen beszámol a húzott tételről, másrészt a vizsgáztató néhány szúrópróbaszerű, az anyag többi részével kapcsolatos kérdésére válaszol. (A vizsga sikerességéhez tehát nem elég a kihúzott tétel ismertetése, az imént említett további kérdésekre is kell tudni válaszolni.) Az elégséges megszerzésének feltétele, hogy a vizsgázó a tételsorban szereplő minden vastagon szedett definíciót és tételt ki tudjon mondani, illetve tudjon értelmezni (a nem vastagon szedettekből egy-két hiányosság még nem okoz bukást) .

A vizsgajegyet a két zárthelyi eredményéből és a vizsgán nyújtott szóbeli teljesítményből alakítjuk ki olyan módon, hogy abba a zárthelyik átlaga 40 százalék erejéig, a szóbeli vizsga 60 százalék erejéig számít bele. Ha a szóbeli vizsga elégtelen, akkor a vizsgajegy is elégtelen (függetlenül a zárthelyik eredményétől). Javító vagy ismétlő vizsga a TVSz szerint tehető. Javító vizsga esetén a zárthelyikből származó eredmények változatlanul érvényesek.

Figyelem! A vizsgákra a Neptunban jelentkezni kell. Mivel a Neptun csak a vizsgára jelentkezett hallgatók eredményeinek a felvitelét engedélyezi, így nincs lehetőségünk olyan hallgatót vizsgáztatni, aki a jelentkezést elmulasztotta.

A vizsgán (ebből a tárgyból) nem szükséges alkalmi ruhában megjelenni, ez a vizsga eredményét semmilyen mértékben nem befolyásolja.

További jótanácsok a vizsgára való felkészüléshez itt olvashatók.

Technikai tudnivalók a vizsgákkal kapcsolatban:


Zárthelyik:

Első zárthelyi: 

október 14. (péntek)

8.10 - 9.40

Q-I


Második zárthelyi:

november 30. (szerda)

18.00- 20.00

E.I.B.Az (első)
pótzárthelyi:

Első vagy második (de nem mindkét) zárthelyi pótlása: 

december 7. (szerda)

18.00 - 20.00

E.I.B.


Kérjük, hogy a zárthelyik lebonyolításával kapcsolatban alább írt technikai tudnivalókat mindenki olvassa el és vegye figyelembe!
Mindenkinek sok sikert kívánunk!
Mindenkinek sok sikert kívánunk!


Korábbi félévek zárthelyi feladatsorai:

2015. tavaszi félév (pontozási útmutatókkal)

A régi (BMEVISZA110 kódú) BSz2 tárgy zárthelyi feladatsorai:

2014. tavaszi félév (pontozási útmutatókkal)
2013. tavaszi félév (pontozási útmutatókkal)
2012. tavaszi félév (pontozási útmutatókkal)
2011. tavaszi félév (pontozási útmutatókkal)
2010. tavaszi félév
2009. tavaszi félév, ezekhez pontozási útmutatók
2008. tavaszi félév
2007. tavaszi félév, ezek egy részéhez megoldások
2006. tavaszi félév
2005. tavaszi félév
2004. tavaszi félév
2003. tavaszi félév
2002. tavaszi félév
2001. tavaszi félév
2000. tavaszi félév
1999. tavaszi félév

Korábbi félévek gyakIV, illetve vizsga feladatsorai:

(Az 1999/2000-es tanévig a tárgyból írásbeli vizsga is volt, amely mindig egy nyolc feladatból álló feladatsor volt az egész félév anyagából. Az aktuális TVSz 2007-es életbe lépéséig egy, a mostani aláíráspótló vizsgának megfelelő dolgozat a gyakIV névre hallgatott.)
2006. tavaszi félév
2005. tavaszi félév
2004. tavaszi félév
2003. tavaszi félév
2002. tavaszi félév
2001. tavaszi félév
2000. tavaszi félév
1999. tavaszi félév

Hasznos linkek (és link hasznok):