Rendszeroptimalizálás

Kombinatorikus optimalizálás

BMEVISZMA02

BMEVISZM029

(informatikus MSc hallgatóknak)

(matematikus MSc vagy alkalmazott matematikus MSc hallgatóknak)

2017/2018. második félév

Aktuális: Április 21-én, szombaton nem lesz előadás.


Előadások:

Hétfő

14.15 - 16.00

IB025

Kedd

14.15 - 16.00

IB025


Előadók:  

Szeszlér Dávid

(email: szeszler_KUKAC_cs.bme.hu)

Wiener Gábor

(email:  wiener_KUKAC_cs.bme.hu)


Feladatsorok, előadáson használt anyagok:   

 


A tárgy anyaga:


Ez a tárgy a kombinatorikus optimalizálás néhány területére kíván bevezetést nyújtani. A téma néhány fontos algoritmusának, módszerének és azok korlátainak ismertetése mellett célul tűzi ki, hogy ezek gyakorlati életbeli alkalmazási lehetőségeit is bemutassa. A tárgy által érintett témakörök: lineáris- és egészértékű programozás, közelítő algoritmusok, ütemezési algoritmusok és  megbízható hálózatok tervezése.

A tárgy épít a mérnökinformatikus BSc képzés Bevezetés a számításelméletbe 1.,
Bevezetés a számításelméletbe 2. és Algoritmuselmélet című tárgyaira és célul tűzi ki, hogy az ezekben megszerzett ismereteket alkalmazza, elmélyítse, azok elméleti hátterét jobban megvilágítsa.

 


Információk a tárgy átalakulásáról:

A Rendszeroptimalizálás (avagy teljes nevén: "Felsőbb matematika informatikusoknak - Rendszeroptimalizálás") tárgy a 2018. tavaszi félévtől jelentősen átalakul. Ez érinti a tárgy anyagát (amely a korábbinál szűkebb) és követelményrendszerét is. A tárgyból korábban szerzett aláírás (a TVSz által biztosított 6 féléven keresztül) természetesen továbbra is érvényes, azonban a tárgykövetelmények (alább részletezett) megváltozása miatt azoknak is érdemes megfontolnia, hogy újból megírják a zárthelyit, akiknek van érvényes aláírása.


Ez az átalakulás nem érinti a matematikus hallgatók BMEVISZM029 kódú, "Kombinatorikus optimalizálás" című tárgyát. Az ezt a tárgyat felvettekre vonatkozó speciális tudnivalók itt olvashatók.

 


Segédanyagok:

A tárgyhoz kapcsolódó tankönyv:

Jordán Tibor - Recski András - Szeszlér Dávid: Rendszeroptimalizálás, Typotex Kiadó, 2004.

A fenti könyv 2010. szeptembere óta javított, elektronikus változatban is megvásárolható itt.

A (2004-es, nyomtatott kiadásban) eddig talált, értelemzavaró sajtóhibák listája itt megnézhető. (Ezeket az elektronikus változatban már kijavítottuk.)

A közelítő algoritmusok részt tartalmazó elektronikus jegyzet letölthető innen.Tárgykövetelmények:

A félév során egy zárthelyi dolgozat lesz. Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyin legalább 40%-os eredmény elérése (vagyis 60-ból legalább 24 pont megszerzése).

A tárgyból vizsgajegyet kétféleképpen lehet szerezni: a zárthelyi eredménye alapján megajánlott jegyként vagy szóbeli vizsgával. Megajánlott jegyet az kaphat, aki a zárthelyin legalább 55%-os, vagyis 33 pontos eredményt ér el: 33-41 pontos eredményért elégséges, 42-50 pontos eredményért közepes, 51-60 pontos eredményért jó vizsgajegyet ajánlunk meg. Aki a zárthelyivel nem szerzett (legalább elégséges) vizsgajegyet vagy a zárthelyi eredménye alapján megajánlott jegyén javítani szeretne, az a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgát tehet. Ha egy hallgató jelentkezik a Neptunban a vizsgára (pontosabban: a vizsga napján a jelentkezettek listáján van), akkor a zárthelyi eredménye alapján megajánlott jegyét a továbbiakban nem tekintjük érvényesnek - akkor sem, ha a szóbeli vizsgán végül nem jelenik meg. Aki szóbeli vizsgát tesz, annak a vizsgajegyben a zárthelyi eredményét 40%-os, a szóbelin mutatott teljesítményét 60%-os súllyal vesszük figyelembe.

Az érvényes TVSz-nek megfelelően a tárgyból korábban megszerzett aláírás a megszerzését követő hatodik félév vizsgaidőszakjának végéig érvényes. Azok a hallgatók, akik egy korábbi félévből érvényes aláírással rendelkeznek, megkísérelhetik újból megírni a zárthelyit, hogy a korábbi zárthelyi eredményein javítsanak. Erre az esetre az alábbi feltételek vonatkoznak:

A zárthelyit a szorgalmi időszakban írt pótzárthelyin vagy a pótlási héten írt aláíráspótló vizsgán lehet pótolni. Ezeken korábban megírt, eredményes zárthelyi javítása is megkísérelhető, de csak azzal a feltétellel, hogy ilyenkor mindenképpen az új pontszám lesz érvényes, akkor is, ha az rosszabb, mint az eredeti. Ez alól egy kivétel van: ha a hallgató az aláíráshoz szükséges 40%-os eredményt elérte, de a javítónak szánt zárthelyi új pontszáma 40% alatti, akkor a hallgató az aláírást megkapja, de a zárthelyi eredményét a vizsgán 40%-osként vesszük figyelembe. Ha azonban egy hallgató egy zárthelyin legalább 55%-os eredményt ér el, majd egy javítónak szánt új zárthelyin 55% alatti eredményt ér el, akkor a (fentiek szerinti) megajánlott jegyét elveszíti.

Az aláíráspótló vizsgára a Neptunban jelentkezni kell! (Aki ezt elmulasztja, annak az ezen az alkalmon megszerzett eredményét nem tudjuk beírni a Neptun rendszerbe. Így nincs lehetőségünk arra, hogy olyan hallgatónak engedélyezzük a részvételt, aki a Neptunban a jelentkezést elmulasztotta.)

A vizsgán az aktuális félévre érvényes tételsorról minden vizsgázó egy tételt húz. A vizsgán az elégséges osztályzat megszerzéséhez a tanult bizonyításokat nem kell tudni, de  ismerni és érteni kell minden tanult fogalmat, tételt és algoritmust. (Az, hogy a vizsgázó az anyagot érti, magában foglalja azt is, hogy szükség esetén a fogalmakat, tételeket, algoritmusokat példán tudja illusztrálni, illetve hogy a legegyszerűbb - az anyagból rögtön következő, összetettebb bizonytást nem igénylő - összefüggéseket átlátja.) Közepes vagy annál jobb jegyre az a vizsgázó számíthat, aki az anyagban rejlő mélyebb összefüggéseket is átlátja, a bizonyításokat (vagy azoknak legalább egy részét) megtanulta és megértette.


A tárgyhoz tartozó vizsgatételsor innen lesz letölthető a szorgalmi időszak utolsó hetétől.


Információk a "Kombinatorikus optimalizálás" című tárgy hallgatóinak

Az anyag és a követelmények átalakulásával kapcsolatban fentebb írtak a BMEVISZM029 kódú, "Kombinatorikus optimalizálás" című tárgyra nem vonatkoznak. Ezért ennek a tárgynak a hallgatóságára a következő, speciális információk érvényesek:


Ezek a speciális feltételek csak a 2018. tavaszi félévre vonatkoznak és a tárgy átalakulásából fakadó ideiglenes helyzetet tükröznek.


Zárthelyik:

Zárthelyi:

május 8. (kedd)

18.00 - 20.00

Pótzárthelyi:

május 22. (kedd)

10.00 - 12.00


A zárthelyik és pótzárthelyik technikai lebonyolításával kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.


Korábbi évek zárthelyi feladatsorai:

A tárgy anyagának átalakulása miatt a 2018. tavaszi félévtől a korábbi zárthelyik 1-es, 2-es, 5-ös és 6-os feladati használhatók a zárthelyire való készüléshez. 

(Minden év esetében az első zárthelyihez megoldásokat is közlünk, a pótzárthelyi esetében csak a feladatsorok olvashatók.)

2017. tavaszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2016. tavaszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2015. tavaszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2014. tavaszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi

2013. tavaszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2012. tavaszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi

2011. tavaszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2010. tavaszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2009. őszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi

2009. tavaszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2008. őszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2007. őszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2006. őszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2005. őszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2004. őszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2003. őszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2002. őszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi

 


Hasznos linkek: