Rendszeroptimalizálás


Kombinatorikus optimalizálás

BMEVISZMA02


BMEVISZM029

(informatikus MSc hallgatóknak)


(matematikus MSc vagy alkalmazott matematikus MSc hallgatóknak)

2016/2017. második félév

 

Aktuális:   Vizsgatételsor (a 2017. tavaszi félévre)

Aláíráspótló eredmények  Megtekintés: e-mailben egyeztetett időpontban. 1-2. feladatok: cscsgy kukac cs pont bme pont hu,
3-4. feladatok: recski kukac cs pont bme pont hu, 5-6. feladatok: wiener kukac cs pont bme pont hu.

Zh és pótzh eredmények  

zh: feladatok és megoldások

 


Előadások:

Hétfő

14.15 - 16.00

IB025

Kedd

14.15 - 16.00

IB025


Előadók:
 

Csehi Csongor György

(email: cscsgy_KUKAC_cs.bme.hu)

Recski András

(email: recski_KUKAC_cs.bme.hu)

Wiener Gábor

(email:  wiener_KUKAC_cs.bme.hu)


A tárgy anyaga:

Ez a tárgy a kombinatorikus optimalizálás néhány területére kíván bevezetést nyújtani. A téma néhány fontos algoritmusának, módszerének és azok korlátainak ismertetése mellett célul tűzi ki, hogy ezek műszaki alkalmazásaiba is betekintést nyújtson. 

Az anyag négy elméleti részből (lineáris programozás, matroidelmélet, közelítő algoritmusok, ütemezési algoritmusok) és három műszaki esettanulmányból (megbízható hálózatok tervezése, hálózatelméleti alkalmazások, statikai alkalmazások) áll.

A tárgy épít a mérnökinformatikus BSc képzés Bevezetés a számításelméletbe 1.,
Bevezetés a számításelméletbe 2. és Algoritmuselmélet című tárgyaira és célul tűzi ki, hogy az ezekben megszerzett ismereteket alkalmazza, elmélyítse, azok elméleti hátterét jobban megvilágítsa.


Információk a tárgy átalakulásáról:

A kari mérnökinformatikus mesterképzés 2015. tavaszától átalakult, megújult formában indul. Ez a Rendszeroptimalizálás (illetve új, teljes nevén: "Felsőbb matematika informatikusoknak - Rendszeroptimalizálás") tárgyat is érinti. Azonban az anyag változása a korábbiakhoz képest nem jelentős, az 5%-ot nem haladja meg, így a korábbi segédanyagok, zárthelyi dolgozatok a tárgyból való felkészüléshez továbbra is jól használhatók.

Felhívjuk azok figyelmét, akik a tárgyat a 2014. tavaszi, vagy annál korábbi félévben már felvették a kari honlapon olvasható, az MSc tantervek átmenetének szabályozásáról szóló dokumentumra. Ebből többek között kiderül, hogy a BMEVISZM117-es kódú, korábbi tárgyból aláírást szerzett hallgatók az ugyanezen a kódon kiírt vizsgakurzust, míg az aláírással nem rendelkező hallgatók az új, BMEVISZMA02 kódú tárgyat kell, hogy felvegyék.

Mindez a matematikus vagy alkalmazott matematikus MSc képzésre járó hallgatókat nem érinti, ők továbbra is a BMEVISZM029-es kódú, Kombinatorikus optimalizálás című tárgyat vehetik fel.


Segédanyagok:

A tárgyhoz kapcsolódó tankönyv:

Jordán Tibor - Recski András - Szeszlér Dávid: Rendszeroptimalizálás, Typotex Kiadó, 2004.

A fenti könyv 2010. szeptembere óta javított, elektronikus változatban is megvásárolható itt.

A (2004-es, nyomtatott kiadásban) eddig talált, értelemzavaró sajtóhibák listája itt megnézhető. (Ezeket az elektronikus változatban már kijavítottuk.)

A közelítő algoritmusok részt tartalmazó elektronikus jegyzet letölthető innen.Tárgykövetelmények:

A félév során egy zárthelyi dolgozat lesz, az aláírás megszerzésének feltétele ennek a legalább elégséges szintű megírása. A tárgy szóbeli vizsgával zárul.

A vizsgán mind a négy elméleti anyagrészt tudni kell, de a három műszaki esettanulmányból elég egy szabadon választottat megtanulni. A vizsgán mindenki egy tételt fog húzni, ami vagy az elméleti részhez tartozik, vagy az általa (a tétel kihúzása előtt) megjelölt esettanulmány anyagához. (Arra azonban számítani kell, hogy a vizsgáztató néhány fogalom vagy tétel erejéig az elméleti anyagrészbe is bele fog kérdezni akkor is, ha a kihúzott tétel nem ahhoz tartozik.) A vizsgán az elégséges osztályzat megszerzéséhez  a tanult bizonyításokat nem kell tudni, de  ismerni és érteni kell minden tanult fogalmat, tételt és algoritmust. (Az, hogy a vizsgázó az anyagot érti, magában foglalja azt is, hogy szükség esetén a fogalmakat, tételeket, algoritmusokat példán tudja illusztrálni, illetve hogy a legegyszerűbb - az anyagból rögtön következő, összetettebb bizonytást nem igénylő - összefüggéseket átlátja.) Közepes vagy annál jobb jegyre az a vizsgázó számíthat, aki az anyagban rejlő mélyebb összefüggéseket is átlátja, a bizonyításokat (vagy azoknak legalább egy részét) megtanulta és megértette.

A tárgyhoz tartozó (az aktuális félévre vonatkozó) vizsgatételsor letölthető innen.
(A fenti linken elérhető tételsor vonatkozik mindazokra, akik a BMEVISZMA02 kódú "Felsőbb matematika informatikusoknak - Rendszeroptimalizálás" című, vagy a BMEVISZM029 kódú "Kombinatorikus optimalizálás" című tárgyat vették fel (reguláris kurzusként).


Zárthelyik:

Zárthelyi:

április 11. (kedd)

18.00 - 20.00

Pótzárthelyi:

április 20. (csütörtök)

18.00 - 20.00A zárthelyi és a pótzárhelyi helyszíne egyaránt a K.F.51-es terem.

A zárthelyik és pótzárthelyik technikai lebonyolításával kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.

A tárgyból (a TVSz-nek megfelelően) a pótlási héten lesz aláíráspótló vizsga is (ennek a pontos ideje egyelőre nem ismert).
Az aláíráspótló vizsgára a Neptunban jelentkezni kell! (Aki ezt elmulasztja, annak az ezen az alkalmon megszerzett aláírását nem tudjuk beírni a Neptun rendszerbe. Így nincs lehetőségünk arra, hogy olyan hallgatónak engedélyezzük a részvételt, aki a Neptunban a jelentkezést elmulasztotta.)


Korábbi évek zárthelyi feladatsorai:

(Minden év esetében az első zárthelyihez megoldásokat is közlünk, a pótzárthelyi esetében csak a feladatsorok olvashatók.)

2016. tavaszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2015. tavaszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2014. tavaszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi

2013. tavaszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2012. tavaszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi

2011. tavaszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2010. tavaszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2009. őszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi

2009. tavaszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2008. őszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2007. őszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2006. őszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2005. őszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2004. őszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2003. őszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi
2002. őszi félév: zárthelyi, pótzárthelyi

 


Hasznos linkek: