Algoritmusok és gráfok

Üzemmérnök informatikus képzés, 2022 ősz

A tárgy Moodle oldalán (belépés után) rengeteg dolog elérhető:

Ha nem tudtak órára jönni (mert betegek vagy bármi más miatt :)), akkor először a videókat nézzék meg az új anyagról. Ezután a gyakorlat feladatsorából próbálják önállóan megoldani a kijelölt példákat és csak azután nézzék meg a feladatok megoldásait.


Zh, pótzh, pótpótzh: 

Vizsgák, jegyszerzés:Vizsgák:

A vizsgákra a Neptunban kell jelentkezni. A konzultációk és a kiosztások időpontja, terembeosztása és majd a feladatsorok, megoldások is a tárgy Moodle oldalán vannak/lesznek.

Készülés a zh-ra és vizsgára:

Tanácsok a zhra

Tanácsok a vizsgára

Korábbi zh-k
:

2021-es zh, pótzh (megoldások a Moodle-ban lesznek elérhetők)

2020-as zh kifejtős része (2020-ban a zh két részből állt: egy 10 kérdéses, 30 pontos teszt után 60 perc alatt kellett 3 kifejtős feladatot megoldani és a két részből együtt kellett elérni 24 pontot. A teszthez majd teszek fel mintát a Moodle-be, ha esetleg online számonkérést kellene tartanunk.)

2019-es zh (megoldások),
2019-es pótzh (megoldások), 2019-es mintazh, 2018-as zh   (2018-ban és 2019-ben a zh egy részből állt, hat feladattal,  ez lesz idén is, amennyiben a zh jelenlétben lesz.)
 
Vannak témakörök, amik 2018-ban szerepeltek az anyagban, később pedig nem vagy nem olyan részletességgel, ami ahhoz kéne, hogy egyes a 2018-as feladatokat meg tudjanak precízen oldani. Ezeket pirossal jeleztem a 2018-as feladatsorokban (zh és vizsga is).
 

Korábbi vizsgák


2021-es vizsgák (megoldások majd a Moodleban lesznek elérhetők): 1. vizsga, 2. vizsga, 3. vizsga, 4. vizsga

2020-ban a vizsga a zh-hoz hasonlón két részből állt, a második, kifejtős rész feladatai ezek voltak: 1. vizsga , 2. vizsga, 3. vizsga , 4. vizsga

2019-ben és 2018-ban a vizsga egy, nyolc feladatos részből állt:

2019-es 1. vizsga
  feladatsora és megoldása
2019-es 2. vizsga  feladatsora és megoldása
2019-es 3. vizsga feladatsora  és megoldása
2019-es 4. vizsga feladatsora és megoldása

2019-es mintavizsga

2018-as vizsgák:    első vizsga, második vizsga, harmadik vizsga, negyedik vizsgaCsima Judit, BME   VIK   SZIT