Mátrixanalízis/Analysis of matrices

2017 tavasz

Az órák ebben a félévben  angolul vannak! (vizsgázni lehet magyarul vagy angolul is)


Előadás: kedd 12:15-13:45, IE217.1; péntek 10:15-11:45 (?),     IE217.1  (a tanszék területén belül)

Tankönyv:

Rózsa Pál: Bevezetés a mátrixelméletbe, Typotex 2009.
A könyv egy korábbi (bővebb) változata -- Rózsa Pál: Lineáris algebra és alkalmazásai, Tankönyvkiadó, 1991, innen is elérhető.

Vizsga:

Szóbeli vizsga lesz, ami 1 számolós (na, nem nagyon) feladatból és egy elméleti kérdésből (kisebb témakör defíniciókkal, tételekkel, bizonyításokkal) áll. A vizsgán számítógépet nem lehet használni, de mindenki hozhat magának 1 db (saját)kézzel teleírt A4-es lapot, amit használhat.

Egy kis ízelítő a feladatokból (könyvből, előadásról, máshonnan). A vizsgán a feladat lehet ezek közül, vagy csak ilyesmi. Ez a feladatlista időközben még bővülhet is ...
Egyikhez sem kell nagyon sok számolás, de ez némelyik feladatnál kis gondolkodással még jelentősen le is egyszerűsíthető!

Tájékoztatásul a 2016-os anyag főbb  pontjai.