Kutatási területeink a véges matematika, gráfelmélet, számítástudomány, infromációelmélet, számelmélet, valószínűségszámítás statisztika és adatbányászat elméleti kérdései és gyakorlati alkalmazásai. Kutatásainkat rendszeresen támogatja az OTKA.

Publikációs listák

(A publikációs listákat a nevekre kattintva lehet elérni.)

Dr. Csákány Rita: kombinatorika, gráfelmélet

Dr. Csima Judit: formális nyelvek, bioinformatika, adatbányászat

Dr. Fleiner Tamás: gráfelmélet, játékelmélet, kombinatorikus optimalizálás, stabil párosítások

Dr. Friedl Katalin: algoritmuselmélet, bonyolultságelmélet, kvantum algoritmusok

Dr. Györfi László: sztochasztikus approximáció, statisztikus alakfelismerés, nemparaméteres függvénybecslés, többszörös hozzáférésű csatornák kódolása, empirikus portfólió stratégiák

Dr. Héger Tamás: kombinatorikus geometria, véges geometria

Kabódi László: kvantum algoritmusok, kvantum szimuláció

Dr. Katona Gyula Y.: gráfelmélet, hipergráfok, gráfok megbízhatósági paraméterei, párosítások, algoritmusok, gráf kövezés

Dr. Kaszanitzky Viktória: gráfelmélet, matroidelmélet, kombinatorikus merevség

Dr. Pach Péter Pál: additív kombinatorika, kombinatorika, kombinatorikus algebra

Papp László: gráfelmélet, gráf kövezés

Dr. Pintér Márta: valószínűségszámítás

Dr. Recski András: gráfelmélet, kombinatorikus optimalizálás, matroidok elmélete, VLSI

Dr. Sali Attila: extremális halmazrendszerek, adatbázisok elmélete, gráfelmélet

Dr. Schlotter Ildikó: parametrikus bonyolultságelmélet, algoritmuselmélet

Dr. Simonyi Gábor: kombinatorika, gráfelmélet, információelmélet

Dr. Szeredi Péter: deklaratív programozás, logikai programozás, korlátok, Prolog, szemantikus technológiák: szemantikus világháló, szemantikus integráció, párhuzamos programozás, párhuzamos logikai programozás, programozási nyelvek megvalósítása

Dr. Szeszlér Dávid: gráfelmélet, kombinatorikus optimalizálás, VLSI

Dr. Telcs András: véletlen bolyongások

Dr. Tóbiás András: valószínűségszámítás, statisztika, hálózatok, bioinformatika

Dr. Tóth Géza: kombinatorikus geometria

Dr. Varga Kitti: gráfelmélet, szívós gráfok

Dr. Wiener Gábor: kombinatorika, kereséselmélet, gráfelmélet, hipergráfok