Mátrixanalízis/Analysis of matrices

2023 tavasz

Ha lesznek külföldi hallgatók (aminek pozitív - 1-hez közeli - az esélye), akkor az órák  angolul lesznek (vizsgázni lehet magyarul is)!


Tankönyv: Rózsa Pál: Bevezetés a mátrixelméletbe, Typotex 2009.
A könyv egy korábbi (bővebb) változata -- Rózsa Pál: Lineáris algebra és alkalmazásai, Tankönyvkiadó, 1991, innen is elérhető.
Lesz kiadott jegyzet is (ami még nem végleges).

Vizsga:

Szóbeli vizsga lesz, ami egy számolós (na, nem nagyon) feladatból és egy elméleti kérdésből (kisebb témakör defíniciókkal, tételekkel, bizonyításokkal) áll. A vizsgán számítógépet nem lehet használni, de mindenki hozhat magának 1 db saját kézzel teleírt A4-es lapot, amit használhat.

Egy kis ízelítő a feladatokból (a könyvből, előadásról, máshonnan). A vizsgán a feladat lehet ezek közül, vagy csak ilyesmi. Ez a feladatlista időközben még bővülhet is ...
Egyikhez sem kell nagyon sok számolás, de ez némelyik feladatnál kis gondolkodással még jelentősen le is egyszerűsíthető!

  Vizsgatematika.