Nyelvek és automaták

2020 ősz
Zh   távolléti oktatási változat :
A zh a Moodle rendszerben lesz:

Ha a feladat egy tanult algoritmus alkalmazását kéri, akkor indoklásra, az algoritmus elmagyarázására nincs szükség, de látszódjanak az algoritmus lépései, pusztán a végeredmény nem elég. Esetleges másik algoritmus alkalmazása nem megfelelő.

Ha a feladat nem egy az egyben egy tanult algoritmus alkalmazását kéri, akkor a megoldás helyességét indokolni is kell. Ehhez az előadáson elhangzottak felhasználhatók, de a témában máshonnan szerzett ismeretek csak akkor, ha azokhoz is adnak indoklást.

A zh alatt a jegyzet, az előadások és gyakorlók anyaga használható, de segítséget kérni, elfogadni és adni sem megengedett.

A zh minden feladata 10 pontos, az elérhető 60 pontból 24 kell a teljesítéshez. (Tájékoztatásul a további határok: 33-tól közepes, 42-től jó, 51-től jeles - de a végső jegyet a pontszámból számoljuk.)

Eredmények: mindig a kari Moodle-ban lesznek1. zh: okt. 20. 18:15-19:45
Tudnivalók az 1. zh-hoz:

Az 1. zh anyaga: minden, ami az okt. 15-i előadáson vagy előbb volt, az okt.16-i előadás új anyaga már a 2.zh része lesz.

Technikai részletek: Az 1. zh a moodle rendszerben lesz a következőképpen. A zh napján

( Terembeosztás: mindenki maga választhat helyszínt   😀 )

Eredmények: a kari Moodle-ban.
 Tájékoztatásul: átlagpontszám: 34, legtöbb pont: 56 (gratulálok!), legkevesebb pozitív pont: 8, jegyátlag: 2,73.
Az esetleges kérdésekkel keressenek meg.


1. pótzh: nov.4. 18:15-19:45

Aki nem ért el a zh1-en legalább 24 pontot, annak itt a lehetőség, aki elért annyit, az, ha akar, jöhet javítani.
De aki bead dolgozatot, annál ez felülírja az esetleges zh-eredményét -- kivéve, ha a pzh1 nem éri el a 24 pontot, de a zh1-en volt legalább ennyi. Ebben az esetben a pontszám nem a pzh1 eredményére, hanem 24-re változik.

Az anyag, a lebonyolítás módja ugyanaz, mint a zh-nál volt, a szabályok is maradnak.
Kérem, hogy a végén figyeljenek oda és töltsék fel időben a dolgozatokat. Akinek ez valamiért nem sikerül, rögtön küldjön üzenetet, lehetőleg egy emailben, amihez mellékeli a dolgozatot is, és várja meg, amíg reagálok.

Eredmények a moodle-ban (Pontok/Grades).
 Tájékoztatásul: átlagpontszám: 23,5, legtöbb pont: 56 (gratulálok!), legkevesebb pozitív pont: 2, jegyátlag: 1,82.
Az esetleges kérdésekkel keressenek meg.


2. zh: dec.10. 18:15-19:45

Az 2. zh anyaga: minden, ami az dec.4-i előadáson vagy előbb volt.

 Tájékoztatásul: átlagpontszám: 31, legtöbb pont: 60 (gratulálok!), legkevesebb pozitív pont: 5, jegyátlag: 2,3.
Az esetleges kérdésekkel keressenek meg. Hétfőn 15-16 óra között elérhető leszek a Teams-en, igény esetén ott megbeszélhetjük a feladatokat.2. pótzh: dec. 18. 10:15-11:45
  Tájékoztatásul: átlagpontszám: 29 , legtöbb pont: 54 (gratulálok!), legkevesebb pozitív pont: 7, jegyátlag:2,1 .
Ma este 18:30-tól egy rövid megbeszélés lesz a Teams-en  az érdeklődőknek a megoldásokról, hibákról.
További kérdésekkel keressenek meg.


Pótpót zh: dec. 23. 10:15-11:45 Azoknak, akiknek az egyik zh-ját pótolni/javítani kell.
A feladatsor mindenkinek a neki hiányzó zh anyagából lesz.
Aki javítani jön, az ronthat is, az itteni eredmény felülírja a korábbit (akkor is, ha ez itt elégtelen lesz)!

Erre az alkalomra a neptunban jelentkezni kell (és a szokásos díj fizetésével jár)!
Az eredmények a Moodle-ban. 18:15-től a Temas-en válaszolok a kérdésekre. Az első 20 percben inkább az 1. zh-t pótlók kérdezzenek, utána a 2. zh-t pótlók.
Gyakorló feladatsorok:  ide kerülnek (hetente)
  1. Véges automaták    (megoldások)    2. Minimalizálás, pumpálás    (megoldások)    3. Reguláris nyelvek. Nyelvtanok    (megoldások)    4. Környezetfüggetlen nyelvek    (megoldások)    5. CF, algoritmikus kérdések, CNF    (megoldások)    6. A CYK-algoritmus. Turing-gépek      (megoldások)    7. R, RE    (megoldások)    8. Kimenetes automaták     (megoldások)    9. Veremfordítók, Turing-gépek    (megoldások)    10. Tár és idő     (megoldások)   

Plusz pontért beadható feladatok (időnként bővülő lista, 1-2 hetes határidőkkel): Extra feladatok ÚJ!!
A plusz feladatok megoldásait pdf-ben lehet elküldeni emailben, vagy papíron a tanszéken leadhatók.
 
Az elhangzott előadások fontosabb témakörei: címszavakban

Jegyzet  az előadáshoz.
Kiegészítés a CYK algoritmushoz,   és a    kimenetes automatákról.  

Eddig  megtalált hibák. Aki talál még, kérem jelezze!

Nem biztos, hogy mindig pontosan a jegyzetek  alapján fogunk haladni, de a tananyag nagy részét tartalmazzák.


Egy C++ nyelvtan.

  A játékok is lehetnek nehezek.

Egy beszélt nyelv is lehet nem CF

Melyik a legnehezebb nyelv?


Korábbi zh-k
2019: 1.ZH      2.ZH
2018: 1.ZH      2.ZH
Még korábbi zh-k -- kicsit más tematikával (a változó VIK-es szabályok által aktuálisan meghatározott számban)
2017: 1.ZH     2.ZH     3.ZH
2016: 1.ZH     2.ZH     3.ZH
2015: 1.ZH     2.ZH     3.ZH    
2014: 1.ZH     2.ZH     3.ZH     4.ZH
2013: 1. ZH    2. ZH    3. ZH    4. ZH
2012: 1. ZH    2. ZH    3. ZH    4. ZH
2011: 1. ZH    2. ZH    3. ZH    4. ZH   
2010: 1. ZH    2. ZH    3. ZH    4. ZH   
2009: 1. ZH    2. ZH    3. ZH    4. ZH  Friedl Katalin, BME   VIK   SZIT